Hirdetési díjszabályzat

Adminisztrátor hirdetés megjelenítését a kereskedői oldalon közzétett és a hirdetési ügyletekre ez alapján kötelezően alkalmazandó díjszabályzatban levő díjszabásnak megfelelően nyújtja. A Hirdetési díjszabályzat mindenkori elemét képezi a díjszabás, melyet a hirdetési ügyletet kötő Ügyfél kifejezetten elfogad magára nézve kötelezőnek.

Ügyfél vállalja, hogy a létrejött hirdetési ügylet alapján a díjszabás szerint fizetendő teljes díjat a hirdetési ügylet szerint, de legkésőbb a hirdetésének a kereskedői oldalon való közzétételét követő tizenötödik banki értéknapon belül Adminisztrátor részére megfizeti. A fizetés lehetséges készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalás alapján jóváírással, illetve bankkártyás fizetéssel. Fizetési késedelem esetén Adminisztrátor jogosult a követelés behajtásával követeléskezelőt megbízni.

Ügyfél díjfizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése Adminisztrátor 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti behajtási költségátalány, valamint a Ptk. 6:48. § szerinti, vagy 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat iránti igényét, valamint Ügyfél számára közzétett hirdetés(ek) elérhetőségének szünetelését vonhatja maga után; Ügyfél ezt kifejezetten tudomásul veszi. Adminisztrátor a késedelem miatti szüneteltetett hirdetés miatti kártérítés vagy egyéb igényért való felelősségét kizárja.

Adminisztrátor a díjszabást egyoldalúan megváltoztathatja, valamint jelen hirdetési díjszabályzatot egyoldalúan módosíthatja a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztási statisztikák, a tevékenységére irányadó jogi és hatósági szabályozás vagy gyakorlat, a piaci szokások, a termékforgalom alakulásának figyelembevételével. Az érintett hirdetési ügyletek szerződő feleit a már elhatározott változtatásokról és módosításokról azok elhatározását követően haladéktalanul, de legkésőbb azok kötelező alkalmazásának életbe lépését megelőző egy hónappal a kereskedői oldal vonatkozó menüpontja alatt és az Ügyfelek által megadott elektronikus levelezési címen tájékoztatást nyújt.

A fentiek szerint módosítás vagy változtatás már teljesített szolgáltatás feltételeit az Ügyfél hátrányára nem érinti.

Az Ügyfél a módosítás vagy változtatás után a szolgáltatás új feltételek szerinti folytatására tett valamennyi – kifejezett vagy tevőleges – nyilatkozata a megváltoztatott díjszabás vagy a módosított hirdetési díjszabályzat mint ajánlat elfogadásának tekintendő. Ellenkező esetben Ügyfél a hirdetési ügylet megszüntetése iránt köteles Adminisztrátor felé nyilatkozatát haladéktalanul, de a legkésőbb a megváltoztatott díjszabásról vagy a módosított hirdetési díjszabályzatról való értesüléstől / tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül eljuttatni.

Előfizetési csomagok
30 db-os csomag 4 000 Ft + Áfa/hó (5 080 Ft/hó)
60 db-os csomag 8 000 Ft + Áfa/hó (10 160 Ft/hó)
120 db-os csomag 12 000 Ft + Áfa/hó (15 240 Ft/hó)
240 db-os csomag 16 000 Ft + Áfa/hó (20 320 Ft/hó)
350 db-os csomag 20 000 Ft + Áfa/hó (25 400 Ft/hó)
600 db-os csomag 25 000 Ft + Áfa/hó (31 750 Ft/hó)
Korlátlan csomag 40 000 Ft + Áfa/hó (50 800 Ft/hó)
Kedvezmények
6 hónapos előfizetés esetén -5% kedvezmény
12 hónapos előfizetés esetén -10% kedvezmény
Hirdetésekhez vásárolható szolgáltatások
Előresorolás 1 hét - 200 Ft
Előresorolás 2 hét - 400 Ft
Előresorolás 3 hét - 600 Ft
0 tétel a kosárban, fizetendő: 0 Ft